مولتی متر دیجیتال فلوک fluke 179

مولتی متر دیجیتال فلوک fluke 179

قیمت : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   تومان 31,800,000 تومان

021-33940961-2 

021-33940961-2

ترمومتر لیزری تفنگی فلوک 62max

ترمومتر لیزری تفنگی فلوک 62max

قیمت : ۱۱,۰۰۰,۰۰۰   تومان 12,000,000 تومان

021-33940961-2 

021-33940961-2

مولتی متر پرتابل فلوک 87V

مولتی متر پرتابل فلوک 87V

قیمت : ۳۷,۰۰۰,۰۰۰   تومان 38,300,000 تومان

021-33940961-2 

021-33940961-2

ترمومتر لیزری تفنگی فلوک مدل FLUKE 62 Max plus

ترمومتر لیزری تفنگی فلوک مدل FLUKE 62 Max plus

قیمت : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰   تومان 13,000,000 تومان

021-33940961-2 

021-33940961-2

ترمومتر لیزری دیجیتال فلوک 59 MAX

ترمومتر لیزری دیجیتال فلوک 59 MAX

قیمت : ۶,۵۰۰,۰۰۰   تومان 7,000,000 تومان

021-33940961-2 

021-33940961-2

مولتی متر دیجیتالی فلوک fluke 17b plus

مولتی متر دیجیتالی فلوک fluke 17b plus

قیمت : ۱۳,۵۰۰,۰۰۰   تومان 15,000,000 تومان

021-33940961-2 

021-33940961-2

فازمتر القایی فلوک مدل Fluke 1AC II

فازمتر القایی فلوک مدل Fluke 1AC II

قیمت : ۲,۸۰۰,۰۰۰   تومان 3,000,000 تومان

021-33940961-2 

021-33940961-2

مولتی متر فلوک مدل 117 Fluke

مولتی متر فلوک مدل 117 Fluke

قیمت : ۱۸,۰۰۰,۰۰۰   تومان 19,500,000 تومان

021-33940961-2 

021-33940961-2

ترمومتر لیزری فلوک مدل Fluke 59 MAX PLUS

ترمومتر لیزری فلوک مدل Fluke 59 MAX PLUS

قیمت : ۷,۵۰۰,۰۰۰   تومان 8,200,000 تومان

021-33940961-2 

021-33940961-2

کلمپ آمپر متر فلوک FLUKE  376 FC

کلمپ آمپر متر فلوک FLUKE 376 FC

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

مولتی کالیبراتور فلوک Fluke 725

مولتی کالیبراتور فلوک Fluke 725

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

مولتی متر دیجیتال فلوک 289 fvf

مولتی متر دیجیتال فلوک 289 fvf

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

میلی آمپر متر دیجیتال فلوک مدل FLUKE 773

میلی آمپر متر دیجیتال فلوک مدل FLUKE 773

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

کالیبراتور ولتاژ و آمپر فلوک مدل 715 FLUKE

کالیبراتور ولتاژ و آمپر فلوک مدل 715 FLUKE

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

کالیبراتور فشار فلوک مدل fluke 718-100g

کالیبراتور فشار فلوک مدل fluke 718-100g

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

کالیبراتور دما ترموکوپل فلوک مدل FLUKE 714

کالیبراتور دما ترموکوپل فلوک مدل FLUKE 714

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2

لرزش سنج فلوک مدل FLUKE 810

لرزش سنج فلوک مدل FLUKE 810

تماس بگیرید

021-33940961-2 

021-33940961-2