جستجو بر اساس قیمت
رطوبت سنج غلات پی سی ای مدل GMM-10

رطوبت سنج غلات پی سی ای مدل GMM-10

قیمت : ۲۱,۵۰۰,۰۰۰   تومان 22,450,000 تومان
021-33940961-2 
ایستگاه هواشناسی آزمایشگاهی مدل PCE-FWS 20N

ایستگاه هواشناسی آزمایشگاهی مدل PCE-FWS 20N

قیمت : ۲۰,۹۰۰,۰۰۰   تومان 22,500,000 تومان
021-33940961-2 
سختی سنج دیجیتال لاستیک و پلاستیک PCE شور D

سختی سنج دیجیتال لاستیک و پلاستیک PCE شور D

قیمت : ۵,۹۰۰,۰۰۰   تومان 6,950,000 تومان
021-33940961-2 
سختی سنج لاستیک پی سی ایی مدل PCE-DD-A

سختی سنج لاستیک پی سی ایی مدل PCE-DD-A

قیمت : ۵,۹۰۰,۰۰۰   تومان 6,950,000 تومان
021-33940961-2 
ترموگراف دما و رطوبت مدل  PCE-HT 72

ترموگراف دما و رطوبت مدل PCE-HT 72

قیمت : ۴,۸۰۰,۰۰۰   تومان 5,800,000 تومان
021-33940961-2 
کابل یاب پی سی ای مدل PCE-CL 20

کابل یاب پی سی ای مدل PCE-CL 20

قیمت : ۱۸,۶۰۰,۰۰۰   تومان 19,800,000 تومان
021-33940961-2 
هیگرومتر پی سی ای مدل PCE-COG 10

هیگرومتر پی سی ای مدل PCE-COG 10

قیمت : ۱۸,۴۰۰,۰۰۰   تومان 19,800,000 تومان
021-33940961-2 
ضخامت سنج سطح پی سی ای مدل PCE-CT 65

ضخامت سنج سطح پی سی ای مدل PCE-CT 65

قیمت : ۱۲,۶۰۰,۰۰۰   تومان 13,200,000 تومان
021-33940961-2 
پارتیکل کانتر پی سی ای مدل PCE-PCO 2

پارتیکل کانتر پی سی ای مدل PCE-PCO 2

قیمت : ۶۵,۰۰۰,۰۰۰   تومان 72,000,000 تومان
021-33940961-2 
شتاب سنج پی سی ای مدل PCE-VT 3700

شتاب سنج پی سی ای مدل PCE-VT 3700

قیمت : ۴۹,۰۰۰,۰۰۰   تومان 51,000,000 تومان
021-33940961-2 
تاکومتر استرسکوپ پی سی ای مدل PCE-T 260

تاکومتر استرسکوپ پی سی ای مدل PCE-T 260

قیمت : ۲۱,۷۰۰,۰۰۰   تومان 22,800,000 تومان
021-33940961-2 
رطوبت سنج خاک پی سی ای مدل PCE-SMM 1

رطوبت سنج خاک پی سی ای مدل PCE-SMM 1

قیمت : ۱۷,۲۰۰,۰۰۰   تومان 18,800,000 تومان
021-33940961-2 
PH متر خاک پی سی ای مدل PCE-PH20S

PH متر خاک پی سی ای مدل PCE-PH20S

قیمت : ۸,۹۰۰,۰۰۰   تومان 9,600,000 تومان
021-33940961-2 
ترمومتر پی سی ای مدل PCE-PTH 10

ترمومتر پی سی ای مدل PCE-PTH 10

قیمت : ۱,۸۵۰,۰۰۰   تومان 2,300,000 تومان
021-33940961-2 
ترمو هیگرومتر پی سی ای مدل PCE-555BT

ترمو هیگرومتر پی سی ای مدل PCE-555BT

قیمت : ۶,۳۰۰,۰۰۰   تومان 6,500,000 تومان
021-33940961-2 
ترمومتر نفوذی پی سی ای مدل PCE-IR 80

ترمومتر نفوذی پی سی ای مدل PCE-IR 80

قیمت : ۳,۲۰۰,۰۰۰   تومان 3,500,000 تومان
021-33940961-2 
سختی سنج فلز پی سی ای مدل PCE-900

سختی سنج فلز پی سی ای مدل PCE-900

قیمت : ۴۹,۵۰۰,۰۰۰   تومان 55,000,000 تومان
021-33940961-2 
ترمومتر پی سی ای مدل PCE-889B

ترمومتر پی سی ای مدل PCE-889B

قیمت : ۸,۸۰۰,۰۰۰   تومان 9,300,000 تومان
021-33940961-2 
PH متر پی سی ای مدل PCE-PH 30

PH متر پی سی ای مدل PCE-PH 30

قیمت : ۱۲,۵۰۰,۰۰۰   تومان 13,800,000 تومان
021-33940961-2 
عیب یاب صوتی پی سی ای مدل PCE-S 42

عیب یاب صوتی پی سی ای مدل PCE-S 42

قیمت : ۳۵,۲۰۰,۰۰۰   تومان 38,000,000 تومان
021-33940961-2 
     ☎: 021-33940961 - 051-31774  - 📱:09229004394
کلیه حقوق این وبسایت مطعلق به شرکت بازرگانی بین المللی تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز با نام انحصاری BTMCO می باشد. Copyrights. © 2018 
MySupپشتیبانی